اسرار الحیات

هشتک

( امتیاز 27 )


قیمت: 12000 توماندر این مجموعه نسخه هایی از چندین اساتید جمع اوری شده .با تفسیر و توضبح کامل و جامع.

در این مجموعه نسخه هایی از چندین اساتید جمع اوری شده .با تفسیر و توضبح کامل و جامع.

 از مزایای عالی این نرم افزار سریع اثر کردن خود نسخه هاست که باعث تعجب و حیرت همه میشود.

در این نرم افزار,نسخه هایی که قرار دارند اکثرشون نیازی به خیلی از اداب نیست و تمام آداب آن بسیار ساده و در عین حال فوق العاده کاربردی و تعجب برانگیز است


21