حرز ائمه معصومین

هشتک

( امتیاز 27 )


قیمت: 4000 تومانبرای اولین بار تمام حرض معصومین را با تفسیر و توضیحات کامل و قواعد و اداب توضیح داده و هر کدام را تفکیک بندی کرده.

برای اولین بار تمام حرض معصومین را با تفسیر و توضیحات کامل و قواعد و اداب توضیح داده و هر کدام را تفکیک بندی کرده.
علاوه بر ان صلوات هر ۱۴ معصوم هم درج شده و در اهر اسماء هفتگی که باعث گشایش و گره گشا و افزایش مال و روزی ار همان روز است هم قرار داده شده با تفسیر و توضیح کامل ان.


21