احضار انسان

هشتک

( امتیاز 27 )


قیمت: 4000 توماندر این نرم افزار برای اولین بار ۷۰ نسخه از قویترین احــضار انسان فوق العاده قوی و کاربردی و فوری قرار دارد و هر نسخه با توضیحات مفصل و کامل روشها را آموزش میدهد.

در این نرم افزار برای اولین بار ۷۰  نسخه از قویترین احــضار انسان  فوق العاده قوی و کاربردی و فوری قرار دارد و هر نسخه با توضیحات مفصل و کامل روشها را آموزش میدهد.همچنین در بخش آموزش این نرم افزار فقط روشهای اصولی برای انواع احضارات را آموزش میدهد و اینکه چه تکنیکهایی را برای احضارات باید بکار برد تا سریع نتیجه گرفت.این نسخه ها برای اولین بار در نرم افزار صد باب احضار انسان تهیه شده و هر گونه کپی و انتشار از این نسخه ها نارضایتی کامل صاحب عامل است.


21